Activităţi extraşcolare

Elevii, sub îndrumarea profesorilor, își dezvoltă creativitatea prin realizarea de reviste școlare.

 

Județul Argeș oferă elevilor un material geografic de excepție. Aceasta realitate a generat ideea organizării de excursii pe teritoriul județului nostru, dar și în alte localități din țară și din afara țării.In încercarea de a ajunge la un “optim”, de multe ori s-a ales varianta excursiei de o zi, iar traseele includ principalele obiective turistice cu acces rapid.În vacanțe, profesorii colegiului nostru organizează excursii și tabere școlare cu elevii.

 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale constituie o modalitate de a prețui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

 

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a elevilor, la educarea lor cetăţenească şi patriotică, dar oferă și rol recreativ. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.

 Revista de creație

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel

Activitati extrascolare – Scoala altfel