Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională