Distribuirea elevilor pe clase – clasa a V-a și clasele a IX-a