ANUNȚ SELECȚIE ELEVI pentru MOBILITATEA DE GRUP
Programul ERASMUS+1 , Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH)
Proiect 2023-1-RO01-KA121-SCH-000146705
Obiectiv: Drepturile omului