Proiect Erasmus

Procedura selectie

Notă 1


1. Conform referatului nr. 4807/05.10.2016, Fisa de Evaluare a Curriculum-ului Vitae suporta urmatoarea modificare la criterii de evaluare , punctul 3: Activitate de indrumare si control in anul scolar 2015-2016.


Rezultatele evaluării dosarele în cadrul proiectului Erasmus + KA1


Rezultate finale ale concursului de selecție

Important pentru beneficiari!
A se înmâna managerului de proiect un extras de cont cu numărul de CONT PERSONAL, în EURO.
Termen limita: 31 octombrie 2016