Raportul Informatică

 

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare

Elevii școlii noastre au participat la concursurile și olimpiadele școlare de informatică: Concursului judeţean de Informatică aplicată –OTI , Concursul Național InfoEducație –etapa județeană, Concursurile „Dan Barbilian”, „Mica olimpiadă” – 8 elevi au obținut premii și mențiuni, Olimpiada județeană de informatică, și au realizat soft-uri, prezentări electronice, afișe și alte materiale în cadrul concursurilor „Calculatorul în sprijinul chimiei” şi „Literatura în dimensiune virtuală”, “Cartea-tezaur universal de spiritualitate”, “Experimentul Piteşti “.
La olimpiada națională de informatică au participat 2 elevi, la concursuril național “Micul Gates” 3 elevi, iar la concursul național InfoEducație au participat 2 elevi.

Profesorii de informatică au participat atât la organizarea și desfășurarea concursurilor și a olimpiadelor menționate mai sus, cât și la desfășurarea olimpiadelor și concursurilor de alte discipline, atestat profesional, competențe digitale, probe de selecție pentru formarea claselor cu profil bilingv, probă de selecţie la clasa a V-a, definitivat, titularizare. desfășurate în școala noastră sau în alte școli din județ. Au însoțit elevii din județ la olimpiada națională de informatică și la concursul național “Micul Gates”.


Activităţile culturale şi educative organizate

Profesorii de informatică au coordonat activitățile ce au marcat Sărbătorile de iarnă, Ziua Naţională a României şi 1 Iunie, Balul bobocilor, Balul absolvenţilor.
S-au editat în cadrul școlii reviste școlare și alte materiale necesare activităţilor didactice, planificări, programe pentru disciplineleopționale “Prietenul meu calculatorul”, “C#”, “Metode avansate de programare”.
Profesori de informatică s-au implicat în organizarea și desfășurarea de activități la Colegiul Național “Zinca Golescu” în cadrul proiectului Internațional “Open minds! Open Europe! Together we make it better!”
S-au realizat excursii tematice cu elevii


Activităţi de voluntariat

S-au organizat activităţi de voluntariat în cadrul colaborării cu Centrul de copii cu disabilităţi- Câmpulung şi Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucar și alte centre de plasament. Au fost realizate parteneriate cu școlile implicate în proiecte comune.


Activităţi metodice şi ştiinţifice. Activităţi de perfecţionare. Mentorat. Metodişti

Profesorii de informatică au susţinut referate în cadrul comisiilor metodice.
Toţi profesorii de informatică au desfăşurat activătăţi în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
Profesorii de informatică au paticipat la cursul “Utilizarea instrumentelor on-line în educație”, Internetul și Educația, “Managementul proiectelor europene”, “Comunicare , imagine, stil în predare”, “Metode didactice interactive”, cursuri în cadrul proiectului “Eticheta și protocolul în unitatea școlară”,
Au fost realizate activităţi în cadrul consiliului consultativ de specialitate.


Alte activităţi

Realizarea orarului şcolii, graficul pentru serviciul pe şcoală al profesorilor, graficul pentru serviciul pe şcoală al elevilor.
Reconfigurarea şi întreţinere calculatoarele din laboratoarele de informatică, implementarea soft-ului pentru prezentarea simultană a unei lecţii pe toate calculatoarele în cele 3 laboratoare de informatică.