Arii curriculare

Aria curriculară – reprezintă un grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite obiective şi metodologii şi care oferă o viziune multi- şi/sau interdisciplinară asupra obiectelor de studiu. Curriculumul Naţional din România este structurat în şapte arii curriculare, desemnate pe baza unor principii şi criterii de tip epistemologic şi psiho-pedagogic. Ariile curriculare au fost selectate în conformitate cu finalităţile învăţământului, ţinând cont de importanţa diverselor domenii culturale care structurează personalitatea umană, precum şi de conexiunile dintre aceste domenii. Ariile curriculare asupra cărora s-a convenit în învăţământul românesc sunt următoarele::

Limba si comunicare

Matematica si Stiinte ale naturii

Om si societate

Arte

Educatie fizica si sport

Tehnologii-Informatică

Consiliere si orientare