Proiecte derulate în cadrul școlii – Zinca Golescu

 

“Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești a obținut Acreditarea Erasmus, în domeniul educației școlare, pentru perioada 2021 – 2027. Elevi și profesori ai liceului au primit “pașaportul european în educație” – Acreditarea Erasmus”


Rezultate selecție acreditare

“SELECTIE ERASMUS+”

SELECTIE ERASMUS+
Data: 27.10.2020 Google Classroom, Facebook
APEL 1: IN-CRE-DIble EDUCATION,
NR. REFERINTA 2020-1-IT02-KA229-079330_5
Anunț selecție elevi în cadrul Proiectului Erasmus Plus, KA229 “INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION”
Finanțator: A.N.P.C.D.E.F.P. cu sprijinul Comisiei Europene
Buget: 30.844 EUR
Toate detaliile legate de criteriile de selecție se găsesc în documentul atașat.
APEL 2: WOMEN POWER – RAISING AWARENESS,
NR. REFERINTA 2020-1-PL01-KA229-081676_4
Anunț selecție elevi în cadrul Proiectului Erasmus Plus, KA229 ” WOMEN POWER – RAISING AWARENESS “
Finanțator: A.N.P.C.D.E.F.P. cu sprijinul Comisiei Europene
Buget: 30.480 EUR
Toate detaliile legate de criteriile de selecție se găsesc în documentul atașat.
APEL 3: SALT OVER GOLD- MYTH OR TRUTH? ,
NR. REFERINTA 2020-1-SK01-KA229-078242_4
Anunț selecție elevi în cadrul Proiectului Erasmus Plus, KA229 ” SALT OVER GOLD- MYTH OR TRUTH?”
Finanțator: A.N.P.C.D.E.F.P. cu sprijinul Comisiei Europene
Buget: 30.810 EUR
Toate detaliile legate de criteriile de selecție se găsesc în documentul atașat.
SUCCES!
Coordonator proiecte:
Prof. Aida Mihaela
APEL SELECTIE

REZULTATE SELECȚIE


 

“CAN and HELP”

Proiectul nostru va spori voluntariatul și solidaritatea in scolile noastre. Se va promova sensibilizarea sociala, implicarea și cetatenie activa, precum și consolidarea cunostintelor elevilor și învatarea strategiilor in domeniul problemelor sociale, economice, geografice, de mediu si de sanatate la nivel local și global.Elevii vor aprecia valoarea inițiativelor de voluntariat cu caracter personal și local, responsabilitatea fiecarui cetatean de a contribui la rezolvarea provocărilor comune, precum și impactul pozitiv pe care toate acțiunile de voluntariat le pot avea asupra înțelegerii importanței responsabilitatii personale.


“Open Minds! Open Europe! Together We Make It Better!!!”

Colegiul Naţional “Zinca Golescu” este partener, începând cu anul şcolar 2013-2014, în proiectul Comenius “Open Minds! Open Europe! Together We Make It Better!!!”. Proiectul implică parteneri din încă patru ţări: Turcia (coordonatoarea proiectului), Italia, Portugalia şi Polonia şi se adresează elevilor de 15 şi de 16 ani. Profesorii implicaţi speră ca, prin activităţile proiectului, care se vor derula pe parcursul a doi ani şcolari, elevii să înţeleagă ce înseamnă să fii cetăţean european activ şi responsabil, cât este de important să respecţi drepturile omului şi democraţia, să fii tolerant şi să înţelegi diversitatea culturală europeană. De asemenea, atât elevii cât şi profesorii vor căuta soluţii pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană, pentru că “împreună putem aduce schimbarea”!

Vezi mai mult


“Comunicarea în societatea informațională”

În derularea și organizarea proiectului și-au adus contribuția elevi ai școlii, părinți, cadre didactice de informatică, dar și alte discipline, cât și invitați speciali.
Proiectul are ca scop cultivarea capacităţilor elevilor de a comunica, de a selecta informaţia de care au nevoie şi adoptarea unei atitudini responsabile faţă de evoluţia societăţii informaţionale.
Proiectul îşi propune iniţierea unor activităţi de joc, seminarii, conferinţe, studii de caz, dar și organizarea unui concurs pe două categorii:
„Prezentare şcoală” ce cuprinde secţiunile prezentare Power Point, film;
„Comunicare tradiţională şi modernă” ce cuprinde secţiunile afiş, broşură, pliant;
S-a realizat un blog care deține informații specifice derulării proiectului:

Vezi mai mult


“Calculatorul în sprijinul chimiei “ 

S-a realizat cu implicarea profesorilor de chimie și informatică din cadrul școlii noastre.
Include un concurs de programare pe teme din domeniul chimiei adresat elevilor din învăţământul preuniversitar cu două secţiuni:
– Secţiunea I: Prezentarea de afişe pe teme din domeniul chimie (Tema aleasă de concurent şi comunicată comisiei de organizare a concursului în momentul înscrierii)
– Secţiunea II: Elaborarea de programe ce pot fi utilizate în studiul chimiei sau în rezolvarea unor aplicaţii specifice chimiei (Temele alese de către concurenţi în funcţie de preferinţe şi în concordanţă cu programa şcolară)


“Represiunea comunistă. Experimentul Piteşti”

S-a realizat cu implicarea profesorilor de istorie și informatică din cadrul școlii noastre.
Proiectul are ca scop cultivarea capacităţii elevilor de a se informa şi a acţiona asupra problemelor şi evenimentelor de interes social, prin raportare la trecut. Înţelegerea acestei perioade poate contribui la adoptarea unei atitudini responsabile faţă de evoluţia societăţii româneşti în ansamblu şi faţă de comunitatea din care fac parte.
Concursul desfășurat în cadrul proiectului prevede susținerea de comunicări științifice ale elevilor și în format electronic.


 “Literatura în dimensiune virtuală”

S-a realizat cu implicarea profesorilor de limba și literatura română și informatică din cadrul școlii noastre.
Concursul de programare pe teme din domeniul literaturii, „Literatura în dimensiunea virtuală” se doreşte a fi un demers care să răspundă exigenţelor învăţământului actual de calitate. Competiţia îşi propune să aducă în atenţia şcolii variante noi de atragere a elevilor spre studiul literaturii. Proiectul vizează implicarea elevilor în acţiuni educative formative, conforme cu cerinţele unui învăţământ informatizat specific secolului al XXI-lea. Acest concurs încearcă să selecteze cele mai bune programe educative informatizate necesare elevilor, cele mai bune reviste şi fotografii create de ei înşişi. Produsele participante la concurs pot fi utilizate la orele de limba şi literatura română.
Concursul interdisciplinar Literatura în dimensiunea virtuală urmăreşte să răspundă cerinţelor învăţământului modern, formativ, având scopul de a dezvolta creativitatea şi de a cultiva interesul elevilor pentru abordarea unor teme literare.
Sunt prezentate filme, proiecte multimedia și site-uri cu teme din literatură.


“Matematica și informatica”

S-a realizat cu implicarea profesorilor de matematică și informatică din cadrul școlii noastre. Proiectul este în derulare, iar prima activitate, care a avut loc în cadrul Cercului pedagogic, s-a concretizat în realizarea unui film și a unei reviste în care sunt prezentate câteva elemente de matematică în viața reală.


“Arduino”

S-a realizat cu implicarea profesorilor de fizică și informatică din cadrul școlii noastre. Proiectul este în derulare, iar prima activitate s-a concretizat în realizarea unui proiect de aprindere a ledurilor într-o ordine programată.
ARDUINO este un dispozitiv care îți permite să realizezi aproape orice proiect ai in minte, de la opere de artă interactive la roboți mobili. Astfel, cu puțin entuziasm pentru a învăța cum să programezi ARDUINO pentru a-l face să interacționeze cu mediul, și cu puțină imaginatie poți construi tot ce vrei!