Erasmus

Erasmus
Erasmus
Distinctie-Acreditare-E

Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitesti a fost acreditat Erasmus+, pentru șapte ani, în domeniul educației școlare, urmare a selecției la procesul de acreditare realizat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Acreditarea Erasmus+ este un instrument pentru acele organizații și instituții care se ocupă de educația și formarea adulților, de învățământul profesional și tehnic (VET) și de educația școlară, disponibile pentru schimburi și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus+ confirmă faptul că solicitantul, respectiv Colegiul Național „Zinca Golescu”,  a elaborat un plan de implementare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-și dezvolta instituția.

Planul de internaționalizare prevede atragerea de parteneri europeni, în scopul derulării de activități educaționale cu beneficii comune și obținerea de finanațare de la Comisia Europeană în fiecare an scolar, pentru implementarea a cel puțin unui proiect Erasmus+ K1, care vizează dezvoltarea competențelor elevilor în domeniile identificate, dar și atragerea de finanțare pentru formarea cadrelor didactice din arii curiculare care se confruntă cu provocări.

Printre cei 4 piloni de rezistență ai Planului Erasmus, mentionăm:

O1:dezvoltarea competențelor de predare a gândirii critice și creative în mod interactiv a profesorilor din aria limba și comunicare și aria consiliere și orientare;

O2: creșterea competentelor de comunicare în limba engleza și franceza a  elevilor prin înțelegerea drepturilor omului, cunoașterea responsabilităților în context european;

O3: creșterea abilitaților de alegere a orientării profesionale pentru elevi și profesori; O4:creșterea numărului profesorilor STEM, care realizează și utilizează resurse educaționale originale cu  elevii.