Misiunea şcolii

“Formarea viitoarelor promoţii de specialişti, a elitei intelectuale a Europei, a ţării şi mai ales, a Argeşului şi Municipiului Piteşti, o elită care să asigure realizarea reformei, prosperitatea populaţiei şi o faimă corespunzătoare României, a Argeşului, numelui Colegiului nostru.”

Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi a activităţilor extracurriculare colegiul dispune de următoarele resurse materiale: 4 laboratoare de informatică, laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de engleză şi matematică, cabinet medical, 25 de săli de curs, bibliotecă, 2 săli de sport,cabinet de asistenţă psihopedagogică. Toate acestea nu ar însemna nimic fără resursa umană reprezentată de elevi, cadre didactice şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

Se remarcă interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern centrat pe elev şi preocupările acestora în vederea pregătirii elevilor capabili de performanţe speciale.

Toate acestea conduc către rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat şi examenele de admitere universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate (Anglia, Germania, Olanda, Franţa). De asemenea pe parcursul anilor de liceu elevii Colegiului obţin rezultate foarte bune la etapele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare la majoritatea disciplinelor – informatică, matematică, fizică, chimie, biologie, limba română, filozofie, istorie, sociologie, economie, religie, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba latină.

Vă aşteptăm să păşiţi pragul acestei şcoli de prestigiu!